ગુજરાત વિદ્યાસહાયક ભરતી ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ 2023 @vsb.dpegujarat.in

GSEB વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022-23 (ધોરણ 01 થી 05) અને (ધોરણ 06 થી 08) મેરિટ લિસ્ટ 2023: વિદ્યાસહાયક ભરતી – ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) એ વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 માટે ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે.

વિદ્યાસહાયક ફાઈનલ મેરીટ લિસ્ટ 2022 @vsb.dpegujarat.in

સંસ્થા નુ નામગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB)
જોબનો પ્રકારવિદ્યાસહાયક ( ધોરણ 1 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8)
કુલ ખાલી જગ્યા2600 જગ્યાઓ
પોસ્ટનું નામવિદ્યાસહાયક ભરતી 2022
ફાઈનલ મેરીટ ફાઈનલ મેરીટ લિસ્ટ થવાની તારીખ09-01-2023
ફાઈનલ મેરીટ લિસ્ટપ્રસિદ્ધ કર્યું
મેરીટ લિસ્ટમાત્ર ઓનલાઈન મોડ
નોકરીનું સ્થળગુજરાત રાજ્ય

vsb.dpggujarat ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ 2023 09મી નવેમ્બર 2023ના રોજ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે.ને દરેક રસ ધરાવતા ઉમેદવાર તેને સત્તાવાર વેબસાઇટ એટલે કે http://vsb.dpegujarat.in પર શોધી શકશે. હવે, તમારા માટે GSEB માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક ભરતી 2022 કૉલ લેટર શોધવાનું શક્ય બનશે જે સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત થશે.

ગુજરાત વિદ્યાસહાયક ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023 કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

  • ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ એટલે કે vsb.dpegujarat.in/ પર જવું પડશે.
  • મેરિટ લિસ્ટ તરફ તીર નેવિગેટ કરો-કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો.
  • તેના પર ક્લિક કરો અરજી નંબર, જન્મ તારીખ, TET-1/2 બેઠક નંબર અને પરીક્ષા તારીખ જેવી માહિતી દાખલ કરો.
  • તેને સબમિટ કરો, તમારો મેરિટ નંબર-કોલ લેટર સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત થશે.
  • ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ લિંક

ઓફિશિયલ વેબસાઇટ લિંક

FAQ’s – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો
વિદ્યાસહાયક ભરતીની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે

વિદ્યાસહાયક ભરતીની સત્તાવાર વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in છે.

વિદ્યાસહાયક ભરતી ની ફાઈનલ મેરીટયાદી પ્રસિધ્ધ થવાની તારીખ શું છે?
વિદ્યાસહાયક ફાઈનલ મેરીટયાદી તારીખ 09/01/2023 ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *