ખંભાત નગરપાલિકામાં 54 એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2024 । Khambhat Nagarpalika Recruitment 2024

ખંભાત નગરપાલિકાએ નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.ખંભાત મહાનગરપાલિકા યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારમાં રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યૂમાં ભાગ લઈ શકે છે. ઇન્ટરવ્યૂ તારીખ 24 જાન્યુઆરી 2024 સવારે 11:00 કલાકે ખંભાત કચેરીમાં લેવામાં આવશે. ઇન્ટરવ્યૂ સમય તમારી જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સાથે લાવવાના … Read more

Latest Best Mobile Recharge New Plan 2023 Unlimited Benefits

Latest Best Mobile Recharge New Plan 2023: Jio, Airtel and Vodafone-idea plans with almost one year validity. Online mobile recharge plan with all this in one recharge follow app. All prepaid and postpaid mobile recharge plans, DTH bill payment and online mobile plan recharge, mobile recharge app. Jio annual prepaid plans Rs 2545 plan: With 336 … Read more

GSRTC Himmatnagar Recruitment For Apprentice Posts 2022

GSRTC Himmatnagar Recruitment For Apprentice Posts 2022 Gujarat State Road Transport Corporation, Himmatnagar has announced Advertisement For Apprentice Bharti in Himmatnagar. Eligible & Interested Candidates Can Apply at ongcindia.com. other details like Education Qualification Details, Required Age Limit, Mode of selection, Fee Details, and How to Apply are given below. Keep checking Ojas Adda regularly … Read more

Bhavnagar GSRTC Recruitment For Apprentice 2022

Gujarat State Road Transport Corporation Has released Advertisement in News Paper for Bhavnagar Apprentice Recruitment. Total vacancies are not Announced yet but they Are Seeking Recruitment for the Posts as Motor Mechanical vehicle, Diesel Mechanic, Welder, Electrician, COPA. Applicants who are interested and eligible for this Post Can apply for this recruitment. This Is an … Read more

RMC Recruitment For 617 Apprentice Posts Apply Online 2022 @rmc.gov.in

RMC Recruitment For 617 Apprentice Posts Apply Online 2022 @rmc.gov.in has issued the latest notification for the recruitment of 2022. Applications are invited for Apprentice Posts. Eligible & Interested Candidates Can Apply at ongcindia.com. other details like Education Qualification Details, Required Age Limit, Mode of selection, Fee Details, and How to Apply are given below. … Read more

IOCL Apprentice Recruitment Notification for 300 Vacancies @iocl.com

IOCL Apprentice Recruitment Notification for 300 Vacancies @iocl.com, The Indian Oil Corporation Limited has released an employment notification inviting candidates to apply for Apprentice Posts. This is a great opportunity for interested candidates who are looking for Jobs in Indian Oil Corporation Limited. Before applying for the post, candidates should ensure that he/ she fulfills … Read more

Government Printing Press Vadodara Apprentice Recruitment Notification for 52 Vacancies

Government Printing Press Vadodara Apprentice Recruitment Notification for Book Binder 43 Vacancies, offset Machine Minder 16 Vacancies and Desktop Publishing Operator 04 Vacancies. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. Keep checking Ojas Adda regularly to get the latest updates. Posts … Read more

IRCTC Apprentice Recruitment Notification for 100 Vacancies @irctc.com

IRCTC Recruitment Notification for 100 Vacancies @irctc.com, The IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) has invited applications for the posts of Computer Operator, Programming Assistant Vacancy on its official website. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. Keep checking Ojas Adda … Read more

Government Printing Press Bhavnagar Apprentice Recruitment Notification for 11 Vacancies

Government Printing Press Bhavnagar Apprentice Recruitment Notification for Book Binder 09 Vacancies and Litho Ofset Machine 02 Vacancies. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. Keep checking Ojas Adda regularly to get the latest updates. Posts Name: Book Binder : 09 … Read more

GSRTC Vadodara Recruitment Notification for 220 Apprentice Posts @gsrtc.in

GSRTC Vadodara Recruitment Notification for 220 Apprentice Posts @gsrtc.in, The GSRTC Vadodara has invited applications for the posts of Apprentice in Gujarat’s Leading News Papers. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. Keep checking Ojas Adda regularly to get the latest … Read more

RCF Recruitment Notification for 104 Apprentice Posts @rcfltd.com

The Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF) has invited applications for the posts of 104 Trade Apprentice on its official website. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. Keep checking Ojas Adda regularly to get the latest updates. Posts AOCP Trainee … Read more

Mazagon Dock Limited Apprentice Recruitment Notification for 425 Vacancies @mazagondock.in

Mazagon Dock Limited Apprentice Recruitment Notification for 425 Vacancies @mazagondock.in, The Mazagon Dock Limited (MDL) has invited applications for the posts of Various Trade Apprentice on its official website. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. Keep checking Ojas Adda regularly … Read more

SBI Recruitment Notification for 6100 Apprentice Posts @sbi.co.in

The State Bank of India invites ‘Online Application’ from eligible Candidates for filling up of Apprentice post 2021 Interested Candidates can find here details like Age limit, Educational qualification, Selection process, Application fees, and apply Process Which are given below. Keep checking Ojas Adda regularly to get the latest updates. Interested Candidates to apply for … Read more

AMC Recruitment Notification 2022 | Apply For Lab Technician

Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) Recruitment 2022 – 02 Posts, Salary, Application Form – Ahmedabad Municipal Corporation (AMC): Applications are invited for the Lab Assistant vacancies in Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) as per the existing Act norms of the Government and the conditions as per the sanction of the Government to fill the vacancies with fixed … Read more

GSRTC Apprentice Bharti Bharuch 2020

GSRTC Bharuch Apprentice Recruitment 2020 Name of Posts: Apprentice Motor Mechanic Vehicle Diesel Mechanic Welder Auto Electrician Electrician Motor Vehicle Bodybuilder Computer Operator & Programming Assistant Applying Process : Offline Last Date Of Apply : 26-06-2020 Post Date : 03-06-2020 Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details. Selection Process: Candidates will be selected based on … Read more