આજે લેવાનારી જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા મોકૂફ, પેપર લીક થયાના કારણો

આજે લેવાનારી જુનીયર ક્લાર્કની પરીક્ષા મોકુફ રાખવામાં આવી છે. પેપર લીક થવાના કારણે પરીક્ષા રદ્દ કરાઈ છે. પરીક્ષાના પ્રશ્ન પત્ર સાથે એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરાઈ છે. ઉમેદવારોને પરીક્ષા કેન્દ્ર પર ન જવા મંડળની અપીલ. આજે લેવાનારી જુનીયર ક્લાર્કની પરીક્ષા મોકુફ રાખવામાં આવી છે. પેપર લીક થવાના કારણે પરીક્ષા રદ્દ કરાઈ છે. 29 જાન્યુઆરી રવિવારે પંચાયત સેવા … Read more

GSSSB Bin Sachivalay Official Clerk Exam CPT Model Question Paper and Guidelines 2022

Gujarat Subordinate Service Selection Board (GSSSB) Bin Sachivalay Official Clerk Model CPT Question Paper and Guidelines We added all CPT Model Question Paper for the Binsachivalay Clerk Exam. You can download and use this paper to understand the exam pattern of the GSSSB Binsachivalay Clerk. Binsachivalay Clerk CPT Model Question Paper will very helpful for … Read more

GSSSB CPT Exam Time Table 2022

GSSSB CPT Exam Time Table 2022  GSSSB CPT Exam Schedule 2022 | Gujarat Subordinate Service Selection Board (GSSSB) chairman announced Computer Proficiency Test (CPT) Exam Date, Schedule Today at given below link. View More Details about GSSSB CPT Exam 2022 at OJAS Adda Official website ojas.gujarat.gov.in. GSSSB Download CPT Exam Time Table 2022 Advt. No. Name of Exam … Read more

GPSC Various Exam Updates 2020 (As on 22/03/2020)

GPSC Various Updates 2020 Gujarat Public Service Commission – GPSC published List of Eligible Candidates for Application Scrutiny, List of Eligible Candidates for Interview, List of Ineligible Candidate for Interview, recruitment rules, interview programme & syllabus for various vacancies. You can view all updates for various vacancies in below link. Second List of Eligible Candidates for Application Scrutiny … Read more

Kendriya Vidyalaya ONGC Mehsana Part-time Teachers Interview POSTPONED

Kendriya Vidyalaya Interview POSTPONED Kendriya Vidyalaya ONGC Mehsana published Recruitment of Part-time Teachers’walk in interview will be Postponed. As per this official notification, interview will be postponed due to administrative exigencies till further order. Post details Name of posts:  PGTs (Science & Commerce) TGTs (All Subjects) Computer Instructor PRTs Sports Coach Educational Counselor Yoga Coach Nurse Important Links: … Read more

GSEB GUJCET 2020 Exam POSTPONED

GSEB GUJCET Exam POSTPONED Gujarat State Education Board – GSEB published an important notification for Gujarat Common Entrance Test – GUJCET 2020 Examination Postponed. As per this official notification, written test is now postponed due to the spread of Corona-virus. It was schedule on 31/03/2020. GUJCET 2020 exam will be held after 15th April, 2020 and this date … Read more