મઘ્યાન ભોજન યોજના અંતગર્ત તાપી જિલ્લામાં જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટર અને સુપરવાઇઝરની ભરતી જાહેર,જલ્દી અરજી કરો

MDM તાપી ભરતીએ જાહેરનામું 2023 પ્રકાશિત કર્યું છે: પોસ્ટ: ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટર, MDM સુપરવાઈઝર 2023ની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ્સ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવી છે. લાયક અને રુચિ ધરાવતા ઉમેદવારો ઑફલાઇન પર અરજી કરી શકે છે અને અન્ય વિગતો જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો, આવશ્યક વય મર્યાદા, પસંદગીની રીત, ફીની વિગતો … Read more

Hindustan Petroleum Recruitment 2023

Hindustan Petroleum Recruitment 2023 Are you also looking for a job or someone in your family or friend circle needs a job then we have brought you a good news because Hindustan Petroleum has got 275+ Govt job opportunity then we request you to read this article till the end. Read and share this article to … Read more

GSRTC Conductor and Driver Recruitment 2023 – Apply Online for Total 7404 Posts

Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC) invited online applications for Driver & Conductor recruitment 2023. Interested & eligible candidates can check all details like age limit, educational qualification, exam syllabus, important dates and more from here below. Candidates can apply online at ojas.gujarat.gov.in GSRTC Conductor and Driver Recruitment 2023: Highlight Organaization Name Gujarat State Road Transport … Read more

Banas Dairy Recruitment 2023 Notification @www.banasdairy.coop

Banas Dairy has published an Advertisement for the below- mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. Keep checking Ojasadda.com regularly to updates. Banas Dairy Recruitment … Read more

GPSC DySo Recruitment 2023,Apply Online,Notification @gpsc.gujarat.gov.in

Gujarat Public Service Commission ( GPSC ) published an official notification for Recruitment of Dy . Section Officer , Tribal Development Officer , Assistant Director & Assistant Professor posts . Eligible candidates can apply for this recruitment . You can view more details about this recruitment including No. of posts , name of post , … Read more

Assam Rifles Sports Quota Recruitment 2023 Notification @assamrifles.gov.in

Assam Rifles Recruitment 2023: Office of the Director General Assam Rifles, Shillong Central Govt Job has released recruitment on 81 Rifleman/ Riflewoman (General Duty) posts against Sports Quota in the Assam Rifles. You can apply Online. Assam Rifles Recruitment 2023 Online Registration has begun on 1st July 2023 and will remain active till 30th July 2023 for 81 vacancies. If you want to get the Official Advertisement PDF and … Read more

SSC MTS Recruitment Notification 2023 @@ssc.nic.in

SSC MTS 2023 Notification Pdf, Apply Online link available from 30th June 2023 to 21st July 2023 through SSC official website at ssc.nic.in: The Staff Selection Commission (SSC) will hold the Multi Tasking Non Technical Staff Examination 2023 for recruitment of MTS and Havaldar (CBIC and CBN) positions in different Ministries and Departments of Government … Read more

BOB Recruitment 2023 Notification @bankofbaroda.in

BOB Recruitment 2023 Notification Out: Bank of Baroda invites offline applications from interested candidates for appointment as Financial Literacy Counsellors on a contract basis at the HISAR (District) centers in the State of Haryana, preferably from the same district. The last date for applications received to our office is 08th July 2023. Bank Of Baroda Recruitment 2023: … Read more

The Government Has Official Notification Out For The Damage Caused by Cyclone BIPORJOY in Gujarat

The Government Has Official Notification Out For The Damage Caused by Cyclone BIPORJOY in Gujarat: Gujarat Government has officially announced the loss due to Biporjoy storm on 20/06/2023. How much assistance will be given according to the amount of loss, the details of which are given below. BIPORJOY Assistance Official Notification 2023 Name of the … Read more

Mid Day Meal Scheme Surendranagar Contractual Recruitment 2023

Mid Day Meal Scheme Surendranagar Contractual Recruitment 2023: Advertisement for 11 (Eleven) Months Contractual Vacancy under PM Poshan (Mid Day Meal Scheme) in Surendranagar District Below for 11 (Eleven) Months Contractual Recruitment in Taluk Level Mamlatdar Offices under PM Poshan (Mid Day Meal Scheme) in Surendranagar District Applications are invited from suitably qualified and experienced … Read more

UIDAI Recruitment 2023 Check Post, Eligibility, Salary And Other Details

UIDAI Recruitment 2023: Unique Identification Authority of India (UIDAI) is inviting applications from eligible Indian candidates for the post of Assistant Accountant Officer, Assistant Section Officer, Dy. Director and Accountant on a deputation basis. As per the UIDAI Recruitment 2023 official notification, there are 04 vacancies. Selected candidates will be appointed for a tenure of 05 years. As per … Read more

High Court Of Gujarat Recruitment For Assistant 1778 Vacancies 2023 @HC-Ojas

High Court Of Gujarat Recruitment For Assistant 1778 Vacancies 2023: The High Court of Gujarat invites ‘On-line Application‘, from the eligible candidates, for filling up a Total 1778 vacancies, on the establishment of the Subordinate Courts in the State of Gujarat, by (Direct Recruitment) way of Competitive Examinations to the Post of Assistant in the … Read more

BMC Recruitment 2023 For Head Clerk, Clerk, Auditor & Other Post Apply Online

BMC Recruitment 2023: Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) has recently announced an official job Recruitment notification for the recruitment of Head Clark, Senior Clerk & Junior Clerk, Deputy Chef Auditor, Senior auditor, Senior Auditor (Technical), Assistant Auditor, Sub Auditor, Gynecologist, Pediatrician Station etc. this job interested apply Online before date: 05/05/2023. This is a great opportunity … Read more

Union Bank Of India Recruitment 2023 For Notification Apply Online @www.unionbankofindia.co.in

Union Bank Of India Recruitment 2023 For Notification Apply Online @www.unionbankofindia.co.in: Union Bank of India Recruitment 2023 has been released for 11 posts. Candidates can apply online by 19th May 2023, check Union Bank of India Recruitment details here. Union Bank of India has invited applications for 11 vacancies for the Recruitment of Meritorious Female … Read more

Indian Navy Recruitment 2023 For Notification Out 242 Post

Indian Navy Recruitment 2023 For Notification Out 242 Post: Indian Navy has released the Indian Navy Recruitment 2023 Short Service Commission Officer Posts notification on 24/04/2023. Totally 242 candidates will be hired for the Short Service Commission Officer positions. Only online applications will be received with effect from 29th April 2023. Interested and eligible candidates can apply online from 29/04/2023 to … Read more