ગુજરાત ખેડૂત મફત સ્માર્ટફોન યોજના 2022

ગુજરાત રાજ્ય સરકારે ગુજરાત કિસાન ફ્રી સ્માર્ટફોન યોજનાની જાહેરાત કરી છે.

અરજી IKhedut પોર્ટલ પરથી સબમિટ કરી શકાય છે.

ગુજરાત સરકાર  ખેડૂતોને સ્માર્ટ ફોનની ખરીદી પર રૂ. 1500 ની   નાણાકીય સહાય.

સ્માર્ટ ફોન ખેડૂતોને ખેતીની આવક વધારવામાં મદદ કરશે. અને તેઓ સરળતાથી હવામાનની આગાહી અને કૃષિ ક્ષેત્રને લગતી અન્ય ઘણી વિગતો ચકાસી શકે છે.

તેઓ ખેતીની નવી ટેકનિક શીખવા માટે યુટ્યુબ, ગૂગલ અને બીજા ઘણા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

આ યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો

સરકારી નોકરી માં ભરતી અને સરકારી યોજના વિષે Latest માહિતી મેળવવા નીચે ની website પાર ક્લિક કરો.