ભારતમાં ઓનલાઈન પાસપોર્ટ કેવી રીતે અરજી કરવી?

શું તમે જાણો છો કે તમે પાસપોર્ટ માટે અરજી કરવાની ઓનલાઈન સુવિધા દ્વારા તમારા ઘરે બેસીને પાસપોર્ટ માટે અરજી કરી શકો છો.

આજે અમે તમને ભારતમાં ઓનલાઈન પાસપોર્ટ માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકો છો તેની તમામ વિગતો જણાવીશું

પાસપોર્ટ એ એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે જે મોટાભાગે વિદેશ પ્રવાસ માટે જરૂરી છે. તે દેશની સરકાર દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે અને પાસપોર્ટ ધરાવનાર વ્યક્તિની ઓળખ અને રાષ્ટ્રીયતાને પ્રમાણિત કરે છે. તેમાં નામ, જન્મ તારીખ, સરનામું, ફોટો, સહી અને અન્ય વિગતો જેવી વિગતો શામેલ છે.

તમે ભારતમાં પાસપોર્ટ સેવા ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા પાસપોર્ટ માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. તમે ઓનલાઈન પાસપોર્ટ સેવાની સામાન્ય અથવા તત્કાલ અરજી પ્રક્રિયા દ્વારા પાસપોર્ટ માટે અરજી કરી શકો છો

-પાસપોર્ટ અરજી ફોર્મ ભરો. -જરૂરી પાસપોર્ટ એપ્લિકેશન ફીની ચુકવણી. -ફોટોગ્રાફ અને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે પાસપોર્ટ ઓફિસની મુલાકાત લો. -પોલીસ વેરિફિકેશન અને એડ્રેસ વેરિફિકેશન. -પોસ્ટ દ્વારા પાસપોર્ટ   ડિલિવરી.

ઓનલાઈન પાસપોર્ટ અરજી વિશે વધુ જાણવા માટે નીચેની લિંક પરથી સંપૂર્ણ લેખ વાંચો

સરકારી નોકરી માં ભરતી અને સરકારી યોજના વિષે Latest માહિતી મેળવવા નીચે ની website પાર ક્લિક કરો.