મઘ્યાન ભોજન યોજના અંતગર્ત તાપી જિલ્લામાં જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટર અને સુપરવાઇઝરની ભરતી જાહેર,જલ્દી અરજી કરો

MDM તાપી ભરતીએ જાહેરનામું 2023 પ્રકાશિત કર્યું છે: પોસ્ટ: ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટર, MDM સુપરવાઈઝર 2023ની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ્સ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવી છે. લાયક અને રુચિ ધરાવતા ઉમેદવારો ઑફલાઇન પર અરજી કરી શકે છે અને અન્ય વિગતો જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો, આવશ્યક વય મર્યાદા, પસંદગીની રીત, ફીની વિગતો અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે નિયમિતપણે Ojasadda.com જોતા રહો.

મઘ્યાન ભોજન યોજના અંતર્ગત તાપી જિલ્લાની ભરતીની ટુંકમાં માહિતી

સંસ્થા નુ નામMDM દિવસ ભોજન ( MDM ) TAPI
પોસ્ટનું નામજિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટર, MDM સુપરવાઇઝર
ખાલી જગ્યાઓ06
જોબ સ્થાનતાપી
એપ્લિકેશન મોડઑફલાઇન

ઉંમર મર્યાદા

 • ન્યૂનતમ 18 વર્ષ
 • મહત્તમ 58 વર્ષ

પગાર

 • 15,000/- નિયત માસિક

MDM તાપી ભરતી 2023: શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટનું નામખાલી જગ્યાલાયકાત
1. જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટર
2. MDM સુપરવાઈઝર
6શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો

પસંદગી પ્રક્રિયા:

 • ટેસ્ટ / ઇન્ટરવ્યુ

અરજી ફી:

 • કોઈ અરજી ફી નથી

અરજીનું સરનામું:

 • જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી, પીએમ પોષણ યોજના, બ્લોક નં. 1-2 કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન પાનવાડી વ્યારા, જિ. ગરમી

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

 • અરજી પત્રક, લાયકાત અને નિમણૂક માટેની શરતો જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી, પીએમ પોષણ યોજના કચેરી, બ્લોક નં. 1-2, TAPI-વ્યારામંથી Tebh4 https://tapi.gujarat.gov.in/circulars અને https://tapi.nic.in/document-category/others/ પર મોકલી શકાય છે.
 • અરજી નિયત ફોર્મમાં રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ એડી/સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા મોકલવી જોઈએ. નિયત તારીખ પછી મળેલી અરજીઓ માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.
 • ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા આ પોસ્ટ્સ માટે જરૂરી લાયકાત, વય મર્યાદા, અનુભવ, ભરતીનો પ્રકાર અને મહેનતાણું સંબંધિત સૂચનાઓ/માર્ગદર્શિકા વાંચવી જોઈએ. પોષણ (મિડ-ડે મીલ) યોજનામાં પીએમ અનુભવને પ્રથમ પસંદગી આપવામાં આવશે.
 • આ જગ્યાઓ અંગેની પસંદગી યાદી જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી શ્રી, PM પોષણ યોજના કચેરીના નોટીસ બોર્ડ પર મુકવામાં આવશે. મેરિટ પ્રાધાન્યતા ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની મુલાકાત/ચકાસણી માટે જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી, PM પોષણ યોજના TAPI દ્વારા લેખિત/ઈ-મેલમાં જણાવવામાં આવશે.

નોંધ : ઉમેદવારોને અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર સૂચના વાંચવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

ઓફિશિયલ જાહેરત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
બીજી નવી ભરતી અને યોજના વિષે જાણોઅહી ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • અરજી છેલ્લી તારીખ: 21/12/2023 સાંજે 06:10 PM

1 thought on “મઘ્યાન ભોજન યોજના અંતગર્ત તાપી જિલ્લામાં જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટર અને સુપરવાઇઝરની ભરતી જાહેર,જલ્દી અરજી કરો”

Leave a Comment