10મું પાસ વાળા હવે પરીક્ષા વગર મેળવો નોકરી, રેલવેમાં 1785 જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી, ઓનલાઇન ફોર્મ શરૂ

RRC રેલ્વેએ 1785 જગ્યાઓ માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. આ ભરતી પરીક્ષા વિના હાથ ધરવામાં આવશે. આજથી જ ઓનલાઇન ફોર્મ ચાલુ Railway RecruitmentCellSouth Eastern Railway official website પર થઇ ગયા છે. સાઉથ ઈસ્ટર્ન રેલવે રેલવે રિક્રુટમેન્ટ સેલ દ્વારા 1785 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજીઓ ઓનલાઈન 29મી નવેમ્બરથી શરૂ થઈ ગઈ છે અને છેલ્લી તારીખ – 28મી ડિસેમ્બર છે. તો આ ભરતીમાં રસ ધરાવતા અને લાયકાત 10મું પાસ છે તો પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવાર વ્યક્તિઓ ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ભરતી સંપૂર્ણ રીતે પરીક્ષા વિના હાથ ધરવામાં આવશે.

RRC રેલ્વે ભરતી માટે અરજી ફી ?

Railway Recruitment રેલવે ભરતી સેલની ભરતી માટેની અરજી ફી સામાન્ય અન્ય પછાત વર્ગ અને આર્થિક રીતે નબળા વિભાગ માટે ₹ 100 રાખવામાં આવી છે અને અન્ય તમામ શ્રેણીઓ માટે બિલકુલ મફત એપ્લિકેશન ફી.

Railway Recruitment – રેલ્વે ભરતી માટે વય મર્યાદા જાણો ?

 • રેલ્વે ભરતી માટે, 1 જાન્યુઆરી, 2024 ના રોજ લઘુત્તમ 15 વર્ષ અને મહત્તમ 24 વર્ષની રાખવામાં આવેલ વય મર્યાદા ગણવામાં આવશે, આ સાથે, સરકાર દ્વારા મુક્તિ આપવામાં આવેલ જીન શ્રેણીઓને સરકારી નિયમો અનુસાર મુક્તિ આપવામાં આવશે.

RRC રેલ્વે ભરતીમાં અરજી કરવા માટેની શૈક્ષણિક લાયકાત

 • રેલવે રિક્રુટમેન્ટ સેલ સાઉથ ઈસ્ટર્ન રેલવે ભરતી માટેની શૈક્ષણિક લાયકાત કોઈપણ માન્ય સંસ્થામાંથી 10મું ધોરણ પાસ અને સંબંધિત વેપારમાં આઈટીઆઈ ડિપ્લોમાં હોવી જોઈએ.
 • રેલ્વે ભરતી પસંદગી પ્રક્રિયા: રેલ્વે ભરતી સેલ ભરતી માટે ઉમેદવારોની પસંદગી ધોરણ 10 મીની ટકાવારી અને ITI માર્કસની મેરિટ લિસ્ટના આધારે કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ દસ્તાવેજની ચકાસણી અને તબીબી તપાસ બાદ અંતિમ મેરિટ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવશે.

રેલ્વે ભરતી અરજી પ્રક્રિયા વિશે જાણો ?

 • તમારે RRC ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરવી પડશે.
 • અરજી કરવા માટે, પ્રથમ સત્તાવાર સૂચનામાંની બધી માહિતી જુઓ,
 • પછી Apply Online પર ક્લિક કરો,
 • અરજી ફોર્મમાંની બધી માહિતી ભરો .
 • તમારા બધા જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • આ પછી, તમારી અરજી ફી ચૂકવો.
 • હવે અરજી ફોર્મ સંપૂર્ણ ભર્યા પછી, અંતિમ સબમિટ કરો
 • સબમિટ અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ લો.

RRC રેલ્વે ભરતીમાં અરજી કરવા માટેની મહત્વ પુર્ણ લિંક વિશે જાણો વિગતે માહીતી

RRC રેલ્વે ભરતીમાં અરજી કરવા માટે સૂચના તથા જાહેરાત વાંચવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
રેલ્વે ભરતીમાં ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
આવનાર તમામ ભરતી અને યોજનાની અપડેટ્સ મેળવવા માટેઅહીં ક્લિક કરો

RRC રેલ્વે ભરતીમાં અરજી કરવા માટેની મહત્વ પુર્ણ તારીખ વિશે જાણો ?

 • અરજી શરૂ થવાની તારીખ : 29 નવેમ્બર 2023
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 28 ડિસેમ્બર 2023

આવનાર તમામ ભરતી તથા યોજનાની અપડેટ્સ મેળવવા અમારી વેબસાઇટ ojasadda.com ની મુલાકાત લેતા રહો. આભાર…

7 thoughts on “10મું પાસ વાળા હવે પરીક્ષા વગર મેળવો નોકરી, રેલવેમાં 1785 જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી, ઓનલાઇન ફોર્મ શરૂ”

 1. Hello sir aabhar
  Please 🙏 job ma leva venti gujrat Modasa 383315 steady 12 pass job mate venti

  Reply

Leave a Comment